KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
Privatbanka Health Management
Komplexná zdravotná starostlivosť

„Možno povedať, že ak je niekto bohatý, mal by byť aj zdravý, aby si svoje bohatstvo a vytvorené hodnoty mohol naplno užiť...“ Z tohto dôvodu ponúkame našim klientom v rámci nadštandardných doplnkových služieb koncept Privatbanka Health Management. Je založený na idei ponúknuť im osobitný prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, od možnosti nadštandardnej ambulantnej starostlivosti až po individuálny a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti. Všetky spoločnosti, s ktorými v rámci nášho programu spolupracujeme, sú schopné poskytnúť nášmu klientovi špeciálnu pridanú hodnotu a pozornosť nad rámec bežných služieb.

Partnermi nášho projektu sú nemocnice a polikliniky Svet zdravia a ProCare - najväčšia sieť súkromných polikliník u nás.

V prípade záujmu o sprostredkovanie služieb uvedených partnerov kontaktujte svojho privátneho bankára.

ProCare, a.s.

Naša spoločnosť zabezpečuje klientom služby komplexného manažmentu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby pri riešení zdravotných problémov boli ošetrení v špičkových zdravotníckych zariadeniach čo najefektívnejšie a s čo najväčšou úsporou času klienta. Túto starostlivosť poskytujeme predovšetkým v sieti zdravotníckych zariadení ProCare.

Zistiť viac

Svet zdravia

Svet zdravia je prevádzkovateľom 17 nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje 1 milión obyvateľov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta, Dunajská Streda, Topoľčany, Košice, Banská Bystrica a Partizánske. Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments.

Zistiť viac